Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Informatievoorziening en omgang met stakeholders op 29 september 2017

De benodigde informatievoorziening blijft een actueel thema in de Governance discussies: welke informatie heeft de RvC/RvT precies nodig om de rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op wat adequaat toezicht inhoudt, met distantie én betrokkenheid op het stakeholderbeleid. Toezicht houden zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten: hoe doet u dat? 

Vrijdag 29 september 2017, 09:30 uur tot 13:30 uur
Docent: Prof. dr. ir. Rienk Goodijk

Via de website van Nationaal Register kunt u zich voor deze masterclass aanmelden. 

Denktank Voordrachtscommissarissen

'De eerste klap is een daalder waard.' Maakt de or gebruik van die wijsheid? Irene Asscher aan het woord in OR Magazine juni 2017, namens de denktank Voordrachtscommissarissen. 

Verder lezen >

Lees hier alle columns >